Bra att veta - Östersund 2018

Allmänt

Café

Café finns i mässhallen.

Garderob

Garderob finns i hallen och är kostnadsfri.

Karriärjakten

Vi fortsätter med tävlingen där de besökare som vågar och vill ställa frågor till dig som utställare är med i utlottningen om fina priser.

Du som utställare får klisterpluppar av oss att ge besökare som vill tävla Karriärjakten, tar de slut finns mer att hämta i Nolias information.

Underlag för Karriärjakten finns i entrén samt vid seminarierummen och scenen.

Kvalitetsvärd

Lena Hernell är mässans kvalitetsvärd, hon hjälper er med alla frågor och eventuella problem.
Telefon till Lena, 070-275 04 87.

Nolia AB:s allmänna bestämmelser

Anmälan

Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning

Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum).

Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan.

Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Betalningsvillkor

Kostnaden för hyra och eventuellt bokad annons ska vara inbetald till Nolia senast 2 månader före mässans start eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Nolia tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Kortbetalning kan godtas, detta sker i sådana fall mot en avgift på 1500 (ettusen femhundra) kronor.

Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. En faktureringsavgift tas ut för varje faktureringstillfälle. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Läs samtliga Nolia AB:s allmänna bestämmelser i denna pdf.

Press

Vill du synas ännu mer på Nolia Karriär? Se då till att vi har den senaste informationen om er. På mässans hemsida lyfter vi gärna fram dina nyheter, spännande idéer och aktiviteter som besökare och pressen kan möta i er monter på mässan. Maila dina pressreleaser till sussi.nordlund@nolia.se, märk mailet "Pressrelease Nolia Karriär".

Program

Aktuellt program presenteras på Nolia Karriärs hemsida, se "För besökare" och "Program".

Tomemballage

Emballage som skall återanvändas kan lagras i särskilt utrymme under mässtiden enligt Nolias hänvisning. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets namn. Klisteretikett för detta finns att hämta i mässans servicecenter.

Utställarlounge

Finns i anslutning till seminarielokalerna. Där bjuder vi på kaffe och en stunds avkoppling från mässbruset.

Wifi

Wifi finns tillgängligt utan kostnad för alla utställare. Vill du boka fast uppkoppling, beställ detta i vår webbshop.

Adresser & Telefon

Besöksadress

Frösö Convention Center, Frösö Park, Stockevägen 52, 832 56  Frösön
 

Godsadress

Frösö Convention Center, Frösö Park, Stockevägen 52, 832 56  Frösön
Märk godset: Nolia Karriär, + ert monternummer och företagsnamn.

Notera gärna mobilnummer till er mottagare/kontaktperson på plats på mässan.
Nolia kontaktperson gods: Göran Forsman, 070-631 25 12.

 

Post och e-post till utställare

Post till utställare: Frösö Convention Center, Frösö Park, Stockevägen 52, 832 56  Frösön.
Märk med företagets namn och monternummer.

E-post: sussi@nolia.se

Telefonnummer

Följande telefonnummer gäller under mässan:
Projektledare Peter Kattilasaari 070-535 34 49
Bitr. projektledare Monica Pettersson 0730-880 330
Koordinator Sussi Nordlund 0911-649 34
Arbetskontor Göran Forsman 070-631 25 12

Försäkringar

Försäkringar

Nolia fritar sig allt ansvar för den skada som i samband med mässan kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter.
Vi rekommenderar er att teckna försäkring i ert försäkringsbolag.

Gods-Transport-Parkering

Bilparkering

Bilparkering för utställare finns på anvisad plats vid mässområdet. Fri parkering!

Buss till Sundsvall

Bussen avgår från Frösö Convention Center i Östersund den 20 februari klockan 16.30. Kostnad 335 kr/person, exkl. moms.
Framme i Sundsvall stannar bussen på busstationen, centralt i Sundsvall.
Boka plats på bussen i vår webbshop.

Mässan ombesörjer ingen förtäring ombord på bussen.

Godshantering

Godsutkörning till mässan får ske fr.o.m. måndag 20 februari 08.00.
Gods som kommer tidigare måste av utrymmes- och säkerhetsskäl mellanlagras av respektive speditör på avsändarens bekostnad.
Observera att avgift tas ut vid utkörning av gods till er monter, debiteras per timtid. Minimikostnad för trucklyft 100:-/15 min

Godstransport

Observera att godset måste stå på pall (1x1x3 m) eller i skrinda, du sköter själv packningen av godset.

Postens skrindor som normalt endast får fraktas av Posten själva får transporteras med vår samtransport om detta meddelas till Posten. Meddela oss därför om du skickar gods i Postskrindor.

Kostnaden för gods per pallplats och sträcka: 1 295:- exkl. moms. Antal platser är begränsade.

Beställning gör i vår webbshop

Monter

El i montern

Eluttag ingår inte i monterpriset men önskar du boka gör du det i vår webbshop.
Tar du med egen utrustning är det viktigt att du kontrollerar att den är felfri.

Golv

Golvet i hallen är betong. Vi rekommenderar Er att beställa matta till era montrar då vi även lägger matta i gångarna!
Matta beställs i vår webbshop senast måndag den 22 januari 2018.

Hyr utrustning

För att göra ditt mässdeltagande så smidigt som möjligt, erbjuder vi på Nolia en rad tjänster. Hos oss kan du hyra i princip allt du behöver. Det blir snabbt och enkelt för att beställa allt från en leverantör som dessutom har bra priser! Om du är osäker, ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Vi löser det mesta även under mässan, men det är  enklare att ge svar och hitta lösningar innan mässan börjar. Lägg din beställning i vår webbshop, så finns allt på plats när mässan börjar.
Fyra bra saker att ha koll på:
- Beställ el om du behöver det, det ingår inte automatiskt.
- Gör din beställning i god tid innan mässan. På beställningar från och med 8 februari 2018 tillkommer 25 % på ordinarie prislista.
- Sista dag för beställning av montermatta, 22 januari 2018.
- Nolia ombesörjer inte att utställares ramptexter monteras ned för frakt mellan mässorterna. Deltar ni vid flera orter och vill återanvända dessa ordnar ni själva med ned- resp. uppmontering. 

Monterväggar

Monterväggarna består av 26 mm spånskiva/boardskiva, vitmålad. Höjd 2500 mm. Det är tillåtet att spika och måla om monterväggarna i en annan färg. Observera att återställning till vit färg och förstörd montervägg debiteras enligt prislista.

Städning av monter

Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna. Efter mässans stängning är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. Nolias personal städar gångar och gemensamma utrymmen. Om städning önskar beställs detta via vår webbshop.

Restaurang

Restaurang

Restaurang finns på Quality Hotel Frösö Park. För de utställare som önskar, kan vi erbjuda fakturering av lunch till monterpersonal som läggs på monterservicefakturan, pris: 130 kr ex moms/lunch. 
I restaurangen finns en lista där personalen skriver upp sitt namn/monter/avdelning. Notera att Nolia inte ansvarar för vem som skrivit upp sig på listan!

OBS! Hotellet har en stor konferens samma dag som  mässan genomförs, därför rekommenderar vi att besöka restaurangen kl.11.00-11.45 eller 12.45-13.30. 

 

Säkerhet

Bevakning

Mässhallen är larmad fr.o.m. måndag den 19 februari klockan 19.00 t o m tisdag 20 februari klockan 07.00 utan att mässan därmed ansvarar för utställarnas tillhörigheter (se Försäkringar).

Utrymningsvägar

Det är förbjudet att blockera eller skymma utrymningsvägar, utrymningsdörrar, brandredskap och skyltar.

Tider

Inflyttning

Utställaren anmäler sin ankomst till Nolias information. Montrarna är tillgängliga för utställaren måndag den 19 februari klockan 08.00. Alla utställare skall vara klara med sina montrar senast tisdag den 20 februari klockan 09.00.

Utflyttning

Utflyttning får tidigast påbörjas tisdag den 20 februari kl 15.00 och skall vara klar 20 februari kl 18.00.
Vid ev. problem kontakta Nolias information.

Öppettider

ÖPPETTIDER

                       Mässa                 Servicecenter      Arbetskontor

Måndag 19/2      ---                      08.00-19.00      07.00-19.00

Tisdag 20/2     09.00-15.00           07.00-17.00      07.00-18.00