Tillsammans kan vi locka fler att studera vidare

Andelen som  läser vidare efter gymnasiet i tre år eller mer har ökat markant de senaste decennierna. Antalet registrerade studenter på universitet- och högskolor har fördubblats sedan 1990 talet. Från cirka 200 000 till dagens drygt 400000.  

Men fortfarande är det en övervägande majoritet som inte väljer högre studier. På Nolia Karriär har ni möjlighet att locka fler att studera vidare hos just er.  

Vi garanterar närvaro av gymnasieungdomar i årskurs tre, tack vare samarbete med regionens skolor, men också många som fortfarande går i tvåan på gymnasiet.  

Dessutom kommer många vuxna till Nolia Karriär tack vare ett samarbete med Arbetsförmedlingen.