Allt större intresse att välja utlandsstudier

Intresset för utlandsstudier är stort bland unga människor och statistik från Europakommissionen har visat att de som studerar eller gör praktik utomlands har hälften så stor risk att ställas inför långtidsarbetslöshet än andra studenter. Dessutom är arbetslösheten lägre hos utlandsstudenter.  

Dessa är bara några faktorer som gör att ungefär 30 000 unga varje år väljer att studera utomlands. 

På Nolia Karriär har ni möjlighet att möta detta intresse och informera om de studiemöjligheter ni erbjuder. 

Vi garanterar närvaro av alla gymnasieungdomar i årskurs tre, tack vare samarbete med regionens skolor, men också många som fortfarande går i tvåan på gymnasiet. 

Dessutom kommer många vuxna till Nolia Karriär tack vare ett samarbete med Arbetsförmedlingen.