Peter Kattilasaari

Rekryteringsmässa med bredd på besökarna

Till Nolia Karriär kommer SFI- och vuxenstuderande samt arbetssökande förutom de gymnasieelever som bjuds in via skolor. Dessutom besöker studie- och yrkesvägledare mässan.

– Vi har en bra bredd på besökarna med många intressanta möten som följd, säger Peter Kattilasaari, projektledare för Nolia Karriär. 

Nolia Karriär har med åren blivit en allt bredare rekryteringsmässa med vuxna som söker jobb eller tänkt byta yrkesbana. Till mässan kommer även vuxen- och SFI-studerande. Dessutom kommer många gymnasieelever tack vare samarbete med skolor i de regioner mässan hålls.

En annan viktig grupp besökare studie- och yrkesvägledare som på mässan får chansen att bekanta sig med vad som är aktuellt inom området.

Monica Petterson, biträdande projektledare berättar att många utställare vittnar om hur de har en fantastiskt hög kvalitet på de kontakter som skapas på Nolia Karriär.

– Det är självklart fantastiskt roligt, men också ett kvitto på det engagemang besökarna kommer med till mässan, säger hon.

På mässan träffar besökarna utställare från bland annat företag, myndigheter och andra offentliga arbetsgivare framtida personal men många besökare träffar också universitet, högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor och internationella utbildningar.

Årets Nolia Karriär hålls i Luleå, Umeå, Östersund och Sundsvall något som gör att mässan besöker alla de fyra nordligaste länen i Sverige.