”Syns man inte finns man inte”

Det är stora rekryteringsutmaningar som arbetsgivare står inför. Bara inom välfärden kommer behoven att vara gigantiska. Då är det viktigt att synas.

– Nolia Karriär är en viktig mötesplats för våra kontakter med skolungdomar, säger Hans-Åke Vidmark, HR-strateg på Västerbottens läns landsting.

 

Rekryteringsbehovet är stort hos många företag, men gigantiskt hos välfärdens arbetsgivare. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknar att välfärden behöver närmare 530 000 nya medarbetare den närmaste tioårsperioden. Enligt SKL kan 6 av 10 unga kan tänka sig att jobba i välfärden.

Håkan Sörman, vd på SKL, menar att det kräver att fler vill utbilda sig till de jobb som finns i välfärden.

Det gör behovet stort av att fånga upp ungdomarna redan på högstadiet, innan yrkesvalen börjar ta sin form och där tycker Västerbottens läns landsting att Nolia Karriär är en viktig mötesplats för deras kontakter med skolungdomar.

– I Västerbottens läns landsting pågår en omfattande generationsväxling vilket innebär att vi har stora rekryteringsbehov under många år framåt. Vi behöver ta tillvara alla tillfällen att marknadsföra yrken inom hälso- och sjukvården och Nolia Karriär ger oss en utmärkt möjlighet att visa upp och berätta om spännande yrken i vår verksamhet, säger Hans-Åke Vidmark, HR-strateg på Västerbottens läns landsting.

Även kommuner ser stora fördelar med att delta. Maria Renström är personalstrateg på Piteå kommun och hon tycker att det är viktigt att synas hos de yngre, inte minst då konkurrens om arbetskraften hårdnar.

– Vi behöver hitta dem tidigt och få chansen att visa upp bredden i våra yrken. Som kommunens största arbetsgivare behöver vi finnas på Nolia Karriär i Piteå och starta samtal kring våra breda spektra av yrken.

Hon berättar att deras rekryteringsbehov är stort.

– Piteå kommun har ett jättebehov av undersköterskor, förskollärare och lärare, men också inom teknikområdet som vvs, gata och anläggning. Dessutom behöver vi ingenjörer och chefer, säger Maria Renström.