Täcker nära halva Sveriges yta

Flera utställare uppskattar att Nolia Karriär når en stor geografisk yta.

– Det fantastiska med Nolia Karriär är att mässan täcker ett stort geografiskt område vid ett och samma tillfälle, säger Annelie Hörberg på Lantmäteriet.

Nolia Karriär täcker nära halva Sveriges yta och lockar årligen över 12 000 besökare till de fyra orter där mässan hålls.

Annelie Hörberg, Lantmäteriambassadör på Lantmäteriet uppskattar inte bara att mässan täcker ett så stort geografiskt område, utan också att den är återkommande.

– Flera skolor skickar sina elever fler än ett år vilket gör att dom blir varmare i kläderna och vågar fråga mer år två, säger hon.

Tonje Heggum, marknadsansvarig på Handelshögskolan BI i Trondheim tycker, efter att ha varit med i Östersund att erfarenheten är god.

– 2017 deltog vi i Östersund för första gången. Vi ser att fler och fler svenskar öppnar ögonen för utbildning och jobb i Norge, men vår erfarenhet är att många svenska studenter väljer Oslo. Genom att delta på Nolia Karriär kan vi också kunnat visa vad Trondheim har erbjuda, säger hon.

Christine Lööb, Marketing manager på EF Sverige tycker att Nolia Karriär-mässorna ger ett perfekt tillfälle att få möta och samtala med studenter.

– Vi anser det väldigt viktigt att skapa en god relation med studenter för att kunna erbjuda det de efterfrågar. Därför fortsätter vi att medverka varje år, säger hon.