Montertips - så ökar du värdet av din närvaro

  •  Tänk "utanför boxen", nytt och annorlunda
  • Bygg en monter, inte ett monster! Montern skall hjälpa er att nå era mål – varken mer eller mindre
  • Låt målen styra. Lägg tid på att formulera mätbara mål och låt målen sedan vägleda dig i alla fortsatta beslut
  • Aktiviteter inne i montern skapar mer aktiva besökare
  • Du ska inte STÅ i monter, utan ARBETA. Att arbeta i en monter är de tuffaste, men också de mest givande, arbetsdagarna på hela året
  • Släng inte bara fram en broschyr till besökaren. Var nyfiken istället, ta reda på vem besökaren är innan du drar din säljramsa. Lyssna och ställ frågor
  • Ha roligt! Låt mässdeltagandet bli en rolig och inspirerande händelse för alla som skall medverka
  • Hur kan vi bli bättre? Utvärdera resultatet, men också vad som kan göras bättre till nästa gång.