Gruppanmälan

Anmälan avser grupper, övriga besök till mässan behöver inte föranmälas

För att mässan skall bli så bra som möjligt för alla behöver vi veta några fakta om våra besökare.
* Vilken mässort 
* Önskad tid ni vill besöka mässan (kl fr.o.m - t.o.m.)
* Skolans namn
* Program
* Årskurs
* Antal besökare

* Kontaktperson
* Namn
* E-post
* Telefon
* Mobil

Maila uppgifter senast 23 januari till monica.pettersson@nolia.se med rubrik "Besöksanmälan + mässort, ex. "Besöksanmälan Luleå"

Viktigt anmäla besök så snart som möjligt då lokalens storlek styr hur många som får vistas där samtidigt. Vi återkommer om justering av er tid blir nödvändig.

Välkomna till Nolia Karriär - mässan med fri entré