Hällefors folkhögskola

Hällefors folkhögskola vill genom sin verksamhet inspirera till ett aktivt deltagande för demokratin och i samhället i stort, samt stärka förståelsen för kultur.

Vi vill också bidra till att göra individen självständig och att ta ansvar för sitt eget liv. På folkhögskolan förhåller vi oss öppna och undrande till tillvarons grundfrågor och värden omkring oss.

Hos oss finns det plats för alla vuxna människor, oavsett politisk, religiös hållning - eller nationell tillhörighet. Skolan ska vara en mötesplats för alla med olika erfarenheter.

Hemsida