Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm rankas som en av de bästa ekonomihögskolorna i Europa och den bästa i Norden. Våra två kandidatprogram Business & Economics och Retail Management ger dig alla möjligheter till en framgångsrik karriär på ledande positioner inom många branscher. Handels är tätt knutet till näringslivet med över 110 företagspartners och majoriteten av våra studenter får jobb före examen.

Hemsida