Hermods AB

Hermods har alltid engagerad sig i människors utveckling. Vårt uppdrag är att förse näringslivet med rätt kompetens och ge alla individer möjlighet att utvecklas. Vi tar vårt uppdrag på stort allvar och som en av Sveriges största utbildningsaktörer är det vårt ansvar att lyckas. Vår passion är utbildning som är flexibel och anpassad efter dina behov och förutsättningar.

Hemsida