Infranord AB

Infranord är Sveriges ledande järnvägsentreprenör och en betydande och växande aktör i Norge. Med kvalitet, säkerhet och hållbarhet i fokus bygger och underhåller vi spår- och järnväg som möjliggör hållbara transporter idag och i framtiden. Våra omkring 1 700 medarbetare är verksamma på över 70 orter vilket skapar en variation av arbetsmöjligheter. Tillsammans omsätter vi drygt 4 miljarder kronor.

Hemsida