Lärcentrum Jämtland Härjedalen

Lärcentrum finns i Jämtlands alla kommuner och är en plats för dig som vill studera som vuxen.
Här får du hjälp med studie- och yrkesvägledning. Du kan också nyttja Lärcentrum för självstudier, grupparbeten, skriva tentor eller delta på lektioner via länk. Våra studiecoacher kan hjälpa dig att skapa bra struktur, rutiner och studieteknik i din utbildning.

Hemsida