LO Distriktet i Mellersta Norrland

LO Sverige samlar 14 olika fackförbund. Förbund som i sin tur företräder ca 1,4 miljoner medlemmar. Du stöter antagligen på oss medlemmar varje dag. Tillsammans representerar vi 100-tals olika yrken. Vi finns i butiken du handlar och på restaurangen du äter. Vi finns på byggarbetsplatser, på tåg och på flygplatser. Och det är vi som jobbar inom vården och ger både barn och äldre den omsorg dom behöver.

Jobbet är en stor och viktig del av livet. De villkor och förutsättningar vi har på jobbet inverkar på hela vårt liv. Så för att göra skillnad och få till de bästa villkoren går vi arbetstagare ihop i fackföreningar. Det ger oss styrkan att kunna påverka både framtiden och nuvarande situation.

LOs roll är att bevaka arbetstagarnas intressen på så väl arbetsmarknaden som i samhället i stort. Vi jobbar för att skapa trygghet och jämlikhet på jobbet och kämpar alltid för ännu bättre arbetsvillkor. Alla som jobbar ska ha trygga anställningar med bra lön, rimliga arbetstider och en god arbetsmiljö.

Här i LOs monter under Nolia karriär hjälper vi dig att få koll på både facket, medlemskapet och vad som gäller på jobbet. Vi svarar på frågor som handlar om arbetslivet och tipsar om vad som är viktigt att tänka på när man jobbar eller står inför att börja ett nytt jobb.

Välkommen till LO!

Hemsida