Lantmäteriet

Lantmäteriet är en myndighet som har till uppdrag att säkra ägandet av fastigheter, tillgängliggöra geodata i samhället och lägga grunden för en fungerande samhällsekonomi. Vi har också ansvar för att leda digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Vi finns på 50 kontor i landet från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vi är ca 2200 medarbetare och den största yrkesgruppen är förrättningslantmätare.

Hemsida