Utställare Skellefteå 2024


Astar AB
Enerco Group AB
God Assistans i Norr AB
Konsultia AB
Lapplands Kommunalförbund
Linköpings universitet
LO Distriktet i Norra Sverige
Luleå tekniska universitet
Medlefors folkhögskola
Nordiskt FlygteknikCentrum AB
Polismyndigheten i Västerbottens län
Prospekteringsteknik i Norrland AB
Securitas Sverige AB
SEG Swiss Education
Skellefteå kommun
Skellefteå kommun
Svensk Rederiservice AB
Sveriges Lantbruksuniversitet

Listan uppdateras löpande så håll utkik!