Utställarlista Sundsvall 2023


Arbetsförmedlingen Sundsvall
Arena Utbildning
Astar AB
Bluechip Study USA 
Cultural Care Sweden AB
Edugrade AB
EnRival
Film Västernorrland
Handelshögskolan i Stockholm
Härnösands folkhögskola
Högskolan i Gävle
Högskolan på Åland
Infranord AB
Kompetensförsörjning Sundsvall
Kriminalvården
Linköpings universitet
LO Distriktet i Mellersta Norrland
Luleå Kommun
Luleå Kommun Vuxenutbildning
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Lunds universitet/LTH
Manpower AB
Medelpads Räddningstjänstförbund
Mittuniversitetet
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nordiskt FlygteknikCentrum AB

Polismyndigheten i Västerbottens län
Region Västernorrland
Rusal Kubal
Saab Digital Air Traffic Solutions
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
Sollefteå kommun

Sundsvall kommun Vård & Omsorg
Sveriges Lantbruksuniversitet
Swiss Education Group
Trafikverket Trafikverksskolan
Umeå Universitet
Yrkeshögskolan Mitt

Längre ner på sidan hittar du mer information om varje utställare.