Utställarlista Sundsvall 2023


Arbetsförmedlingen Sundsvall
Arena Utbildning
Astar AB
Bluechip Study USA 
Cultural Care Sweden AB
Edugrade AB
EnRival
Film Västernorrland
Handelshögskolan i Stockholm
Hjalmar Strömerskolan
Härnösands folkhögskola
Högskolan i Gävle
Högskolan på Åland
Infranord AB
Kompetensförsörjning Sundsvall
Kriminalvården
Linköpings universitet
LO Distriktet i Mellersta Norrland
Luleå Kommun
Luleå Kommun Vuxenutbildning
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Lunds universitet/LTH
Manpower AB
Medelpads Räddningstjänstförbund
Mittuniversitetet
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nordiskt FlygteknikCentrum AB

Polismyndigheten i Västerbottens län
Region Västernorrland
Rusal Kubal
Saab Digital Air Traffic Solutions
SEG Swiss Education
Sollefteå kommun

Sundsvall kommun Vård & Omsorg
Sveriges Lantbruksuniversitet
Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
Trafikverket Trafikverksskolan
Umeå Universitet
Yrkeshögskolan Mitt

Listan uppdateras kontinuerligt.
Längre ner på sidan hittar du mer information om varje utställare.