Film Västernorrland

Vill du jobba med film? Det råder brist på arbetskraft i filmbranschen och när en film ska göras behövs en rad olika typer av yrkesroller. Film Västernorrland jobbar på många olika sätt för att fler i vårt län ska vilja och kunna jobba med film. I vår monter kan du få information om vad filmbranschen har att erbjuda samt hur din väg in i filmens värld kan se ut. Dessutom kan du prova på att animera.
Välkommen!

Hemsida