Kompetensförsörjning Sundsvall

Under mässan kan du som besökare prata med oss om utbildning och arbetsmöjligheter inom vår region. Behovet av kompetens är stort. Du behövs!

Sundsvalls företag och organisationer ser ett behov av att kunna rekrytera på både lång och kort sikt. Kompetensförsörjning Sundsvall är ett aktivt samarbete med Vuxenutbildning Sundsvall, Näringslivsbolaget, Mittuniversitetet, Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen.

Hemsida 1

Hemsida 2