Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet och en del av rättsväsendet. Vi har ansvar för fängelser, frivård och häkten. Vi arbetar för att göra samhället säkrare, tryggare och att minska återfall i brott. I vårt uppdrag ingår också att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

Av våra ca 14 000 medarbetare, arbetar en majoritet som kriminalvårdare, men vi har också många andra viktiga yrkesroller som till exempel frivårdsinspektörer, lärare, sjuksköterskor, psykologer, jurister och olika administrativa handläggare. Oavsett vilket jobb vi har så arbetar vi alla mot samma mål: att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Kom förbi vår monter så kan vi:
• Berätta mer om vår arbetsplats
• Vilket anställningsbehov vi har just nu och framöver
• Rollen som biträdande övervakare där du som civilperson kan stötta en klient i frivård

Hemsida