Luleå kommun Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå (yrkeshögskola). Här finns även SFI (svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna och teoretiska kurser på grundläggande- och gymnasial nivå.

Vuxenutbildningen arbetar tillsammans med Kompetenslotsen i Luleå kommun med kompetensförsörjning för att lyckas med framtidens gröna omställning i norra Sverige. 

 

Hemsida