Medelpads Räddningstjänstförbund

Jobba hos oss – att arbeta inom räddningstjänsten är både intressant och varierande. Vårt uppdrag är att skydda och rädda människor, egendom och miljö. Vi har flera uppdrag som är viktiga för samhället:
• vi gör räddningsinsatser vid sjukdomsfall, bränder, trafikolyckor och andra olyckor
• vi hjälper till att förebygga olyckor genom att utbilda och ge annat stöd
• vi gör tillsyn och medverkar till riskhänsyn
• vi samordnar och utvecklar arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Vår vision är ett tryggt, säkert och hållbart samhälle.

Du behövs. Kom till vår monter så berättar vi om vår verksamhet och vad som krävs för att jobba hos.

Hemsida