MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB utbildar i Skydd mot olyckor (SMO) och Grundutbildning till skorstensfejare.

SMO är en tvåårig eftergymnasial utbildning som ger en examen i säkerhets- och räddningsarbete. Du kan välja att gå utbildningen på vår skola i Revinge eller läsa på distans med närträffar i Revinge eller på Sandö.

Skorstensfejarutbildningen är en eftergymnasial utbildning. Efter 20 veckors studier erhåller du skorstensfejarexamen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare. Utbildningen genomförs på distans med närträffar.

Hemsida