Region Västernorrland

Region Västernorrland ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västernorrland. Genom insatser för tillväxt, för utbildning, kultur och forskning bidrar Region Västernorrland till att skapa ett livskraftigt län för dig att leva och verka i.

Vi arbetar för de omkring 240 000 invånarna i Västernorrland och har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för deras liv och hälsa. Detta är vi stolta över eftersom vår verksamhet är en förutsättning för västernorrlänningarnas trygghet och livskvalitet. Genom samverkan med andra offentliga aktörer och näringsliv bidrar vi till en hållbar utveckling av länet.
Visste du att vi har över 200 olika yrken i Region Västernorrland? Tyngdpunkten ligger förstås på yrken inom vården, men det finns många andra verksamheter med spännande innehåll. Några exempel är kultur, miljö, hållbarhet och samhällsutveckling. Kort sagt: hos oss finns något för alla!

Hemsida