Rusal Kubal

Kubikenborg Aluminium AB, också kallad Kubal, är Sveriges enda producent av primäraluminium.

I april 1940 beslöt den svenska regeringen att en oxidfrabrik skulle byggas inom landet. Samtidigt beslöt man att bygga ett mindre smältverk. Det fanns sedan tidigare ett smältverk i Månsbo i södra Dalarna. Tanken var att oxidverket skulle täcka de båda verkens behov av råvaran oxid. Valet av plats för verket föll på Sundsvall. Gävle och Ådalen fanns länge med i diskussion av lämplig plats. Bygget av fabriken kom snabbt igång och 14 mars 1942 startades produktionen upp. Parallellt byggdes då även ett smältverk med 28 ugnar. Detta togs i bruk 9 november 1942. I och med detta var grundstenen lagd till vad som i dag är Kubal. Smältverkets kapacitet har vuxit mer än 10 gånger sedan det lanserades 1942. Kubals omfattande modernisering, utförd av Rusal, har gjort det möjligt för smältverket att öka produktionseffektiviteten och minska påverkan på miljön.

Hemsida