Sundsvalls kommun Vård & Omsorgsförvaltningen

Inom Vård och omsorgsförvaltningen, Sundsvalls kommun, finns Hälso-och sjukvård. Inom Hälso-och sjukvården arbetar sjuksköterskor/distriktssjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabiliteringsassistenter.

Professionerna ansvarar för hemsjukvård till de som bor hemma och inte kan ta sig till sin hälso- vårdcentral, de som bor på äldreboende, LSS-boende, Socialpsykiatriboende eller vistas på korttidsboende.

Hemsida