Trafikverket Trafikverksskolan

Infrastruktursektorn växer och är i stort behov av mer arbetskraft. Därför erbjuder Trafikverksskolan studiemedelsfinansierade utbildningar för dig som vill in i branschen. Trafikverksskolan som är Sveriges största utbildare inom järnväg utbildar, på skolan i Ängelholm, järnvägstekniker, lokförare och ingenjörer. Alla är yrken som bidrar till samhällsutvecklingen och ett tillgängligt Sverige.

Hemsida