Clustera Sverige AB

Clustera Sverige AB är ett matchningsföretag med målet att bidra till minskad arbetslöshet i samhället. 
Med jobb och utbildning i fokus arbetar vi främst med att bryta arbetslösheten på snabbast möjliga väg.
Vi erbjuder matchning, bemanning och rekryteringstjänster i världsklassl

Hemsida