Edugrade AB

Utbildningar och certifiering inom IT och bredbandsutbyggnad

Alla våra utbildningar är utvecklade i nära samarbete med branschaktörer som jobbar med digitaliseringen av vårt samhälle.

Våra utbildningar möter arbetsgivarnas behov av kompetens och rekrytering samtidigt som de ger människor möjlighet
att komma ut i arbete i tillväxtbranscher.

Edugrade är etablerade i Hudiksvall, Gävle, Sandviken, Örnsköldsvik och Sundsvall.

Hemsida