Göteborgs universitet

Naturvetenskap, matematik och kulturvård
Forskning i världsklass, närmare 2 000 kurser och över 200 utbildningsprogram gör Göteborgs universitet till ett av de mest populära universiteten i Sverige.
Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder utbildning med hög kvalitet och stor valfrihet, som är nära kopplad till vår forskning. Vår laborativa profil är stark, och vårt läge på västkusten gör studiemiljön extra spännande. Välkommen till oss!

Hemsida