Iris Hadar

Är du arbetssökande och är i behov av stöd för att snabbt komma ut i jobb eller studier? Välj då Iris Rusta och matcha som så många andra har gjort.

Iris coacher har bred kompetens och lång erfarenhet att matcha deltagare till jobb, utbildning eller som inhyrd konsult via Iris bemanning- och rekrytering. Vårt stora kontaktnät med arbetsgivare ger dig optimala förutsättningar att snabbt komma i jobb.

Hemsida