Kristinestads näringslivscentral

Vi ger rådgivning åt ortens företag, samt jobbar med informationsförmedling och kontakter till olika myndigheter, organisationer och samarbetspartners. Vi hjälper också företag att hitta kunnig arbetskraft.

Hemsida