Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Vi erbjuder avgiftsfri företagsrådgivning till företag i regionen, samt jobbar med regionutveckling samt marknadsföring av regionen. Vi förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar och utvecklar näringslivet.

Hemsida