Utställare Umeå 2024


AB Bostaden i Umeå
Astar AB
Brandförsvaret Umeå
Clockwork Umeå
Edugrade AB
EF Education AB
EnRival
God Assistans i Norr AB
Hanken Svenska handelshögskolan
Hermods AB
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand
Humana Assistans AB
Högskolan Novia
Konsultia AB
Lapplands Kommunalförbund
Lernia Utbildning AB
Linköpings universitet
LO Distriktet i Norra Sverige
Luleå tekniska universitet
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länstrafiken i Västerbotten AB
Martin & Servera Logistik AB
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten i Västerbottens län
SEG Swiss Education
SiS Statens institutionsstyrelse
Strömbäcks Folkhögskola
Svensk Rederiservice AB
Sveriges Lantbruksuniversitet
Umeå Folkhögskola
Umeå kommun

Listan uppdateras löpande så håll utkik!