Varför välja Nolia Karriär

Nolia Karriär är Norrlands viktigaste utbildnings- och rekryteringsmässa och ger dig möjlighet att möta morgondagens studenter och medarbetare i hela Norrland. Till oss kommer universitet och högskolor, YH-utbildningar, kommuner, arbetsgivare och organisationer, förmedlare av utlandsstudier och internationella universitet och colleges. Vi erbjuder sex attraktiva mötesplatser i Norrland där utställare möter gymnasieungdomar som står inför val av utbildning och vidare ut i arbetslivet och vuxna som vill satsa på en karriär eller byta jobb. Här ställer besökarna frågor och skapar sig en uppfattning om deras möjligheter nu och i framtiden.

Fakta om Nolia Karriär 2024
• Täcker in de fyra norrlandslänen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland
Genomförs i Umeå 6/2, Sundsvall 7/2, Östersund 8/2, Skellefteå 13/2, Piteå 14/2 och Luleå 15/2
• Har arrangerats i drygt 30 år
• Totalt har ca 240 000 personer besökt mötesplatsen
• Årligen träffas cirka 15 000 personer hos Nolia Karriär
Underlättar deltagandet med att erbjuda bl.a. godstransporter samt förbokade luncher. 

Ta kontakt med oss för att få veta mer om mässan och vilka möjligheter Nolia Karriär kan ge just dig.

 

 

6 - 15 februari 2024

Boka monter

Fyra bra anledningar att besöka mässan

2 500

besökare per ort

60%

av Sveriges yta är vårt upptagningsområde

Ca 240 000

personer har sedan starten besökt oss

15 000

besökare årligen