Utställarlista 2024


AB Bostaden i Umeå
Astar AB
Billerud Sweden AB
Birka Folkhögskola
Bodens Kommun
Brandförsvaret Umeå
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
Clockwork Norra Norrland AB
Clockwork Umeå
Edugrade AB
EF Education AB
Enerco Group AB
EnRival
God Assistans i Norr AB
Hanken Svenska handelshögskolan
Hermods AB
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan Härnösand
Humana Assistans AB
Högskolan i Gävle
Högskolan Novia
Konsultia AB
Lapplands Kommunalförbund
Lernia Utbildning AB
Linköpings universitet
LO Distriktet i Mellersta Norrland
LO Distriktet i Norra Sverige
Luleå Energi AB
Luleå Kommun
Luleå tekniska universitet
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länstrafiken i Västerbotten AB
Martin & Servera Logistik AB
Medlefors folkhögskola
Migrationsverket
Mittuniversitetet
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nordiskt FlygteknikCentrum AB
Nyhléns Hugosons AB
Piteå kommun
Polismyndigheten i Västerbottens län
Prospekteringsteknik i Norrland AB
Region Jämtland Härjedalen
Region Norrbotten
Securitas Sverige AB
SEG Swiss Education
SiS Statens institutionsstyrelse
Skellefteå kommun
Sogeti Sverige AB
SSAB EMEA AB
Strömbäcks Folkhögskola
Svensk Rederiservice AB
Sveriges Lantbruksuniversitet
Trainor Sverige AB
Umeå Folkhögskola
Umeå kommun
Umeå universitet
Vuxenutbildning Sundsvall
Vuxenutbildningen Timrå Kommun
Wibax Sweden AB
Yrkeshögskolan Mitt
Östersunds kommun

Listan uppdateras löpande så håll utkik!