Tillsammans blir vi vägvisare på karriärresan

Alla som bor här behövs i de utmaningar som väntar Sverige. Redan i dag är rekryteringsproblemen stora inom många yrken och branscher.
Samtidigt behöver tillsammans visa vägen för de som ska välja. Det gör vi på Nolia Karriär genom att erbjuda en mötesplats som samlar tusentals gymnasieelever, vuxenstuderande och de som går på SFI.
Men vi kan inte göra det ensamma. Tillsammans med er kan vi vidareutveckla Nolia Karriär till att vara den vägvisare som behövs för att ge fler utbildnings- och jobbsökande möjligheten att hitta rätt i på sin karriärresa. För det är en resa som kan innehålla många stopp. Men för att vi ska ta oss framåt behövs samarbete.
Med vårt utbud av utställare presenterar vi den framtida yrkeskårens värdekedja genom att samla utbildningsanordnare, universitet och högskolor men också branscher, arbetsgivare och anställda. Denna värdekedja kan ni bli en del av och tillsammans skapa upplevelser med relevans och intresse för både utbildning, företag, bransch och mot själva besökarna.

Tillsammans blir vi vägvisare på karriärresan.