Anmäl ert besök - för skolor och klasser

För att mässan skall bli så bra som möjligt för både besökare och utställare behöver vi veta var våra besökare kommer i från samt vilken tid på dagen ni planerar besöka mässan. Fyll i så noga ni kan de uppgifter ni har.

Besöksanmälan är öppen fram till genomförandet. OBS! Besöksanmälan avser endast grupper, övriga besök till mässan behöver inte föranmälas.
Vill du förboka lunch? Kontakta Himlabadet, Sofie Randewall, 070-842 75 66 eller sofie.randewall@eurest.se.

Välkomna till Nolia Karriär i Sundsvall - mässan med fri entré