Bra att veta - Sundsvall 2018

Allmänt

Café

Vi rekommenderar Himlabadets Restaurang & Café, placerad i samma byggnad som mässan.

Garderob

Garderob finns i hallen och är kostnadsfri.

Karriärjakten

Vi fortsätter med tävlingen där de besökare som vågar och vill ställa frågor till dig som utställare är med i utlottningen om fina priser.

Du som utställare får klisterpluppar av oss att ge besökare som vill tävla Karriärjakten, tar de slut finns mer att hämta i Nolias information.

Underlag för Karriärjakten finns i entrén samt vid seminarierummen och scenen.

Kvalitetsvärd

Lena Hernell är mässans kvalitetsvärd, hon hjälper er med alla frågor och eventuella problem.

Telefon till Lena, 070-275 04 87.

Nolia AB:s allmänna bestämmelser

Anmälan

Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning

Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum).

Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan.

Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Betalningsvillkor

Kostnaden för hyra och eventuellt bokad annons ska vara inbetald till Nolia senast 2 månader före mässans start eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Nolia tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Kortbetalning kan godtas, detta sker i sådana fall mot en avgift på 1500 (ettusen femhundra) kronor.

Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. En faktureringsavgift tas ut för varje faktureringstillfälle. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Läs samtliga Nolia AB:s allmänna bestämmelser i denna pdf.

Press

Vill du synas ännu mer på Nolia Karriär? Se då till att vi har den senaste informationen om er. På mässans hemsida lyfter vi gärna fram dina nyheter, spännande idéer och aktiviteter som besökare och pressen kan möta i er monter på mässan. Maila dina pressreleaser till sussi.nordlund@nolia.se, märk mailet "Pressrelease Nolia Karriär".

Program

Aktuellt program presenteras på Nolia Karriärs hemsida, se "För besökare" och "Program".

Tomemballage

Emballage som skall återanvändas kan lagras i särskilt utrymme under mässtiden enligt Nolias hänvisning. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets namn. Klisteretikett för detta finns att hämta i mässans servicecenter.

Utställarlounge

Finns i anslutning till mässhallen. Där bjuder vi på kaffe och en stunds avkoppling från mässbruset.

Wifi

Wifi finns tillgängligt utan kostnad för alla utställare. Vill du boka fast uppkoppling, beställ detta i vår webbshop.

Adresser & Telefon

Godsadress

Sporthallen, Universitetsallén 11, 852 34 Sundsvall.

Märk godset: Nolia Karriär, + ert monternummer och företagsnamn.
Notera gärna mobilnummer till er mottagare/kontaktperson på plats på mässan.

Nolia kontaktperson gods: Peter Kattilasaari, 070-535 34 49.

 

Post och e-post till utställare

Post till utställare: Sporthallen, Universitetsallén 11, 852 34 Sundsvall. Märk post med "Nolia Karriär" + ert monternummer och företagsnamn.
E-post: sussi.nordlund@nolia.se

 

Telefonnummer

Följande telefonnummer gäller under mässan:

Projektledare Peter Kattilasaari 070-535 34 49
Bitr. projektledare Monica Pettersson 0730-880 330
Projektsäljare och kvalitetsvärd Lena Hernell: 070-275 04 87
Koordinator Sussi Nordlund 0911-649 34

Försäkringar

Försäkringar

Nolia fritar sig allt ansvar för den skada som i samband med mässan kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter.
Vi rekommenderar er att teckna försäkring i ert försäkringsbolag.

Gods-Transporter-Parkering

Bilparkering

Bilparkering med p-automater finns mittemot Sporthallen. 

Buss från Östersund

Bussen avgår från Frösö Convention Center i Östersund den 20 februari klockan 16.30. Kostnad 335 kr/person, exkl. moms.
Framme i Sundsvall stannar bussen på busstationen, centralt i Sundsvall.
Boka plats på bussen i vår webbshop.

Mässan ombesörjer ingen förtäring ombord på bussen.

Gods från mässan

Godstransport från mässan ombesörjer utställaren själva. Boka därför godshämtning med er speditör. Viktigt, godset måste hämtas senast fredag 23 februari.  

Godshantering

All godshantering hanteras av Nolia. Gods till er monter får tidigast skickas med ankomst onsdag 21 februari.
Gods som kommer tidigare måste av utrymmes och säkerhetsskäl mellanlagras av respektive speditör på avsändarens bekostnad.

Godsadress: Sporthallen, Universitetsallén 11, 852 34 Sundsvall.

Märk godset: Nolia Karriär, + ert monternummer och företagsnamn.
Notera gärna mobilnummer till er mottagare/kontaktperson på plats på mässan.

 

Monter

El i montern

Eluttag ingår i monterpriset. Tar du med egen utrustning är det viktigt att du kontrollerar att den är felfri.

Golv

Montermatta finns i hela mässhallen. 

Monterutrustning

I varje montermodul ingår 1 konferensbord, 2 konferensstolar, wifi samt ett eluttag. 
Nolia ombesörjer inte att utställares ramptexter monteras ned för frakt mellan mässorterna. Deltar ni vid flera orter och vill återanvända dessa ordnar ni själva med ned- och uppmontering. 

Monterväggar

OBS! Mässans består av moduler i öppen planlösning, det finns inga monterväggar i hallen.

Städning av monter

Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna. Efter mässans stängning är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. Nolias personal städar gångar och gemensamma utrymmen. 

Restaurang

Restaurang

Himlabadets Restaurang & Café finns i anslutning till mässan (Universitetsallén 13), se lunchmeny. Tfn 060-19 20 13. Mässpris för utställare, pris85 kr inkl. moms och betalas i kassan (ingen fakturering).

Metropol Restaurang & Café ligger ca 500 meter från mässan (Universitetsallén 32), se lunchmeny. Tfn 060-15 50 50.

Säkerhet & Bevakning

Bevakning

Hallen är försedd med automatlarm utan att mässan därmed ansvarar för utställarnas tillhörigheter (se Försäkringar).

Utrymningsvägar

Det är förbjudet att blockera eller skymma utrymningsvägar, utrymningsdörrar, brandredskap och skyltar.

Tider

Öppettider

ÖPPETTIDER

                       Mässa                 Servicecenter      Arbetskontor

Onsdag 21/2       ---                      14.00-18.00      14.00-18.00

Torsdag 22/2      09.00-15.00         07.00-17.00      07.00-17.00

Inflyttning

Utställare anmäler sin ankomst i servicecentret. Modulerna är tillgängliga för utställarna från onsdag 21 februari klockan 14.00.

Utställare skall vara klara med sina moduler senast torsdag 22 februari klockan 09.00.

Utflyttning

Utflyttning får tidigast påbörjas torsdag 22 februari kl. 15.00. Utflyttning skall vara klar senast torsdag 22 februari kl. 17.00. Observera tiden! Vid eventuella problem, kontakta Nolias information.