Lenas bästa montertips - så ökar du värdet av din närvaro

Vår monterexpert, Lena Hernell, ger tips på hur ni utformar er monter för maximalt utfall.

Fråga vad som är syftet och målet med att ställa ut. Ska den bygga varumärke, eller öppna upp för möten?

Monterns utseende och uppbyggnad ska givetvis synka med vad man vill uppnå på mässan. Här får du mina tips för en bra mässmonter.

  • Tänk nytt och annorlunda!
  • Ge besökarna en enhetlig upplevelse av ert varumärke. Tänk igenom er monterdesign.
  • Hur stor monter behöver ni? Hur många besökare vill ni ha in? Vilka produkter ska visas/delas ut? Hur vill ni att er monter uppfattas på mässan i jämförelse med andras?
  • Aktiviteter inne i montern skapar mer aktiva besökare!
  • Tänk på att alla sinnen kan användas i montern. Ju fler sinnen som stimuleras, desto större chans är det att göra intryck. Använd dofter, färger, ljussättning eller till exempel mat.
  • Släng inte bara fram en broschyr till besökaren. Var nyfiken istället, ta reda på vem besökaren är innan du drar din säljramsa. Lyssna och ställ frågor!
  • Kom ihåg att montern också ska fungera som en praktisk arbetsplats.
  • Att anordna en tävling är ett bra sätt att samla in besökarnas kontaktuppgifter, men se till att följa upp den. Både de insamlade kontakterna och vem som vann.
  • Om man ska anlita extrapersonal i montern, är det viktigt att använda dem på rätt sätt. Man kan till exempel ha extern personal som "inkastare" och gärna bjuder på något. Men de personer som ska företräda er i montern, ska också vara experterna som har svar på besökarnas frågor.
  • Passa på att ta tempen på dina kollegors montrar vid nästa mässtillfälle, hur ser de ut, vad erbjuder de där, vad kan vi göra bättre.