Locka fler till Sveriges viktigaste jobb

Enligt Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, Rekryteringsrapport 2018 kommer välfärden att behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar sker. Därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå̊ i pension under perioden. 

Stora rekryteringsbehov finns av bland annat undersköterskor, vårdbiträden och gymnasielärare.  

SKL:s rapport har titeln ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden” och på Nolia Karriär har ni möjligheten att inte bara locka framtida kollegor till er kommun. Ni kan också ta tillfället i akt att få ungdomarna att stanna i, eller flytta till, er kommun. 

Vi garanterar närvaro av alla gymnasieungdomar i årskurs tre, tack vare samarbete med regionens skolor, men också många som fortfarande går i tvåan på gymnasiet. 

Dessutom kommer många vuxna till Nolia Karriär tack vare ett samarbete med Arbetsförmedlingen.