Så marknadsförs Nolia Karriär

Mässan marknadsförs via Arbetsförmedlingen, sammansatta arbetsgrupper samt studie- & yrkesvägledare i de fyra norrlandslänen, printannonser i "Gratistidningar", radio, sociala medier, affischer, nyhetsbrev samt via hemsidan.