Anmäl ert besök - för skolor och klasser

För att mässan skall bli så bra som möjligt för både besökare och utställare behöver vi veta var våra besökare kommer i från samt vilken tid på dagen ni planerar besöka mässan. Fyll i så noga ni kan de uppgifter ni har.

Besöksanmälan är öppen fram till genomförandet. OBS! Besöksanmälan avser endast grupper, övriga besök till mässan behöver inte föranmälas. 

Välkomna till Nolia Karriär i Umeå - mässan med fri entré, 9-15.