Program för studie- & yrkesvägledare

Lokal Alfa

11.30 För studievägledare - regler i antagningen
Vi reder ut frågetecknen och tar upp antagningsregler för gymnasister till högskolestudier. Vi berättar också kort om vad som gäller för sökande med utländska meriter.
Universitets- och högskolerådet


Lokal Beta

13.45 För dig som är vägledare
Får du frågor om yrkeshögskoleutbildningar? Myndigheten för
yrkeshögskolan ansvarar för ett antal utbildningsformer och uppdrag
som är aktuella inom utbildning och rekrytering. Vi kan hjälpa dig att
hitta och förmedla rätt information till de som vill söka utbildning eller
validera kompetens.
Myndigheten för yrkeshögskolan