Marknadsföring

Nolia Karriär marknadsför sig mot besökarna med bl a radioreklam, webannonsering, affischer vid busskurer samt printannonser i både lokal press samt i Platsjournalen.

Boka din monter redan i dag

Missa inte tillfället att möta kommande kollegor, studenter eller stude- och yrkesvägledare. Kontakta Peter eller Lena idag för att boka din monter.

Boka monter